Falę koronawirusa
zatrzyma tylko fala Miłosierdzia!

Dołącz do Fali Miłosierdzia!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przewiń w dół

O co chodzi?

...o Miłosierdzie Boże.

Powołaniem Fali Miłosierdzia jest modlitwa o Boże miłosierdzie. Wystarczy, że jeden mały kwiatek na łące podczas suszy zdecyduje się prosić Boga o deszcz, to przecież deszcz spadnie na wszystkie rośliny wokół niego! Podobnie jest z modlitwą chrześcijan, którzy mają być solą dla ziemi (por. Mt 5, 13).

DOŁĄCZ DO NAS!

Zatrzymanie koronawirusa

Falę wirusa może pokonać tylko FALA MIŁOSIERDZIA.
Dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o nawrócenie naszych serc do Boga i zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa, a dla zarażonych o uzdrowienie.

Miasto

Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. (Jr 29, 7). Pierwszą intencją naszej modlitwy (po za modlitwą za siebie nawzajem) jest proszenie za miasta, w których mieszkamy, albo które są nam bliskie. Jeśli modlisz się i prosisz o miłosierdzie, to Boże łaski wyleją się nie tylko na ciebie, ale również na tych, którzy są wokół. Tak jak deszcz na łące.

Wybrani uczniowie

Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki. (Mk 3, 13). Bóg sam powołuje kapłanów, zakonników, siostry zakonne czy inne osoby duchowne i konsekrowane. To są wybrani uczniowie. Do wszystkich należy pomaganie im, a pierwszą najważniejszą pomocą jest modlitwa.

Za Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody». (Mt 10, 42). Ponadto zwracamy się do Ciebie z prosbą o modlitwę za nas, Braci z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Wystarczy, że dodasz tę intencję do już omadlanych. Zapewniamy Cię, że odwzajemnimy Twoją modlitwę każdego dnia.

Jak się modlimy?

Koronką do Bożego Miłlosierdzia

Nie mamy wspólnych spotkań. Łączymy się w modlitwie na odległość, każdy w dogodnym dla niego czasie i miejscu. Co miesiąc wysyłane są intencje na email (lub sms). Dzielimy się na grupy modlitewne które liczą do 72 osób. Każda osoba w grupie przypisana jest do jednej z Ran Chrystusa lub do Rany Miecza Boleści Serca Maryi. W tych Ranach zanurzamy osoby, za które się modlimy.

DOŁĄCZ DO NAS!

Pięć Ran Chrystusa

Rany, które Chrystus doznał podczas swojej Męki. Od ukoronowania Go cierniową koroną (rana głowy), przez przybicie do krzyża (rany rąk i nóg) aż po przebicie Jego serca włócznią (rana serca). Każdy kapłan czy osoba konsekrowana jest zanurzana podczas modlitwy w te Rany Chrystusa, by prosić Boga, przez wzgląd na Mękę Chrystusa, o przebaczenie grzechów.

Forma modlitwy

Podstawową formą naszej modlitwy jest Koronka do Bożego Miłosierdzia. Każdy uczestnik Fali zobowiązuje się do niej raz w tygodniu. Oczywiście każdy kto chce może modlić się częściej. Prosimy jednak pamiętać o minimalnym zobowiązaniu.
Jeżeli Koronka jest dla ciebie nieodpowiednia możesz w drodze wyjątku wybrać inną modlitwę.
12
Miast Boga
1
Grup Serca Jezusowego
53
Wzywających miłosierdzia
15
Zanurzonych w Ranach Chrystusa

Patroni

Szczególną opiekę nad nami sprawują nasi patroni:

Maryja, Matka Miłosierdzia

Główna Patronka Fali Miłosierdzia

Ks. Michał Sopoćko pisał: „Maryja jest dla nas Matką Miłosierdzia, a miłosierdzie to zaczęła już świadczyć od Kalwarii. Odtąd każda łaska spływa na ludzi za pośrednictwem Maryi: Ona wzmacniała Apostołów w ich pracy. Ona wyjednała natchnienie Ewangelistom. Gdy zaś została wzięta do nieba, tym bardziej opiekuje się nami i wyjednuje nam Boże miłosierdzie. Może mamy do zanotowania niejeden błąd w życiu, może ktoś pogrążył się w grzechu – Maryja wyjednała mu łaskę nawrócenia. Ile razy to powtarzało się, pozostanie tajemnicą tylko Bogu znaną, ale jeżeli to było często, stawaliśmy się przedmiotem szczególniejszych zabiegów naszej Matki Miłosierdzia. Ona to włożyła w nasze usta słowa: JEZU, UFAM TOBIE i oddaliła chwilę wiecznej i straszliwej kary. Zapewne wszystko pochodzi od Jezusa Najmiłosierniejszego, lecz wszelka łaska nam udzielona przychodzi do nas przez Maryję. (...) Dowodem tego są liczne cudowne miejsca, gdzie za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny ludzie doznają uzdrowień z chorób, pociechy w smutku, nadziei w rozpaczy. Nie było to dziełem przypadku, że obraz Najmiłosierniejszego Zbawiciela, cieszący się czcią i łaskami na całym świecie, został wystawiony po raz pierwszy u stóp Matki Miłosierdzia (28.IV.1935 r.) w Niedzielę Przewodnią), by go niejako zaaprobowała i poleciła. Wobec tego zacieśnijmy bardziej jeszcze więzy łączące nas z Matką Miłosierdzia i zaufajmy Jej bezgranicznie”..

św. o. Pio

Kapucyn

Bóg naznaczył jego ciało pięcioma Chrystusowymi ranami. W ten sposób przygotował sobie narzędzie do wypełnienia swego planu jednania ludzi z Sobą w sakramencie Pojednania i w Eucharystii. Ojciec Pio miał też łaskę uzdrawiania. Ci którzy jej doświadczali czuli wokół siebie niezwykle piękny i mocny zapach podobny do tego, który wydzielają fiołki. Zmarł w 1968 r.

Św. Leopold Mandić

Kapucyn

Mały wielki człowiek. Św. Leopold Mandic zmarł 30 lipca 1942 roku. Był niewielkiego wzrostu – liczył jedynie 135 centymetrów, lekko utykał i mówił dość niewyraźnie, co spowodowało, że przełożeni odradzali mu pójście drogą kaznodziejstwa. Jego marzeniem było udanie się na misje w krajach Wschodu. Chciał działać na rzecz jedności z chrześcijanami obrządków wschodnich, muzułmanami i żydami, jednak nikt z przełożonych, mając na uwadze jego kondycję fizyczną, nie brał na poważnie jego próśb i planów. W zamian został Leopold „tymczasowo skierowany do Padwy jako spowiednik”. Pracował tam przez kolejnych czterdzieści lat. W maleńkiej celi przerobionej na konfesjonał, blisko wyjścia ze starego klasztoru, przyjmował rzesze penitentów, spowiadając po kilkanaście godzin dziennie. Mimo, iż w jego czasach stosowano jako formę zmobilizowania do nawrócenia nieudzielanie rozgrzeszenia, św. Leopold słynął z cierpliwości, podejścia z miłością i tego, iż rozgrzesza nawet najbardziej krytyczne przypadki.

Kontakt

Pytania? Wątpliwości? Potrzeby? Pisz do nas!


Falami

Gdzie można nas odwiedzić

Ul. Juliana Ligonia 2
41-902 BYTOM
POLSKA

Znajdź nas